xz

ಕುಗ್ಗಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಮಾಡು. ಜೆಡ್ ಮತ್ತು. LZMA ಕಡತಗಳನ್ನು

ನಕಲಿಸಿ
0

ಆಯ್ಕೆಗಳು:

  • xz -d, xz --decompress
    ಬಲ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ
  • xz -c, xz --stdout
    ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಡತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಡ