bzip2

یک بلوک مرتب سازی فایل کمپرسور ، v1.0.4 bzcat -- فشرده (decompress) فایلها را به STDOUT bzip2recover -- بازیابی اطلاعات از فایل های آسیب دیده ابزار bzip2 فشرده میکند

کپیکنید
0
0

گزینهها: