mcopy

còpia de MS-DOS arxius a / des de Unix

copiar
9
0
mtype a:file1 a:file2 a:file3 | mcopy - a:msdosfile

font | detalls |