interfaces

xarxa de configuració d'interfície per ifup i ifdown