vi

Vi təkmilləşdirilmiş, bir proqramçı mətn redaktoru

kopya
6
0
:w !sudo tee %

6 one: il other: il, 8 one: ay other: ay əvvəl MikeJudge 4 |